Jäsenhuone|Työhuone

FC HONKA RY:N STRATEGIATYÖ KÄYNNISTYY TIEDONKERUULLA

21.3.2014

Iloisen arjen keskellä on aika ajoin hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään tekemisen lähtökohtia, sisältöjä ja tavoitteita. FC Honka ry:n johtokunta on käynnistänyt strategiaprojektin, jonka aikana kirjaamme honkalaista perhettämme ja sidosryhmiämme tarkasti kuunnellen seuran arvot, toiminta-ajatuksen (missio) ja sen tavoitetilan (visio 2018), jota kohden haluamme systemaattisesti edetä. Meille on tärkeää vahvistaa seuran yhteisiä toimintamalleja ja saattaa laajempaan käyttöön hyviksi osoittautuneita innovaatioita.

Lähdemme liikkeelle keräämällä nettikyselyn keinoin tietoa (näkemyksiä seuran toiminnan nykytilasta ja kehittämiskohteista) sekä joukkueidemme piiristä että sidosryhmiltämme. Tiedonkeruuvaiheen jälkeen kerätty data analysoidaan ja pääsemme varsinaisen työn pariin; luomaan seuralle lähivuosien toimintastrategiaa (asettamaan konkreettisia tavoitteita ja valitsemaan niiden toteuttamiseen johtavat toimenpiteet).

Vastauksia toivoen FC Honka ry:n johtokunta