Jäsenhuone|Työhuone

Kimmo Ketonen on nimetty FC Hongan Fortum tutoriksi kaudelle 2014

15.4.2013

Fortum Tutor -ohjelma

Valtakunnallisen Fortum Tutor -ohjelman ideana on kehittää juniorijalkapalloilun parissa toimivien ohjaajien ja valmentajien taitoja. Palloliitto valitsi ja koulutti kaudella 2012 tärkeään työhän 95 tutoria, jotka toimivat monipuolisesti juniorivalmentajien apuna. Hyvien kokemusten perusteella tutoreiden määrää on vuosittain pystytty kasvattamaan.
Palloliiton keräämästä palautteesta käy ilmi, että peräti 77 prosenttia mukana olleista valmentajista ja ohjaajista koki tutoroinnin hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Melko hyödyllisenä tutorointia piti viidennes vastaajista. Vastauksista voidaan päätellä, että ohjelmalle on valtava tilaus.

Ohjelman tarpeesta ja neljän vuoden menestykestä kertoo se, että Euroopan Jalkapalloliitto UEFA palkitsi Fortum Tutor -ohjelman vuoden 2012 parhaana ruohonjuuritason kehitysohjelmana Euroopassa!

Hyvä tutor tukee ja auttaa

Lasten valmentajana toimivat usein pelaajien vanhemmat, joilla ei ruuhkavuosien keskellä löydy aikaa valmennuskoulutukseen. Fortum Tutor -ohjelman avulla valmentaja saa kaipaamansa tuen ja avun joukkueen harjoituksissa, joissa hän muutenkin on paikalla. Tutorin tavoitteena on luoda valmentajille tarvittavat työvälineet ja taidot, jotta he jaksavat jatkaa valmentamista pitkäjänteisesti.
Tutor-toiminnan avulla halutaan taata kaikille lapsille innostava harrastusympäristö ja osaava valmentaja. Kohderyhmänä ovat alle 12-vuotiaiden lasten valmentajat, ja erityishuomio ohjelmassa on 5–8-vuotiaissa. Ohjelman sisällöllinen vastuu on Palloliitolla, Fortum puolestaan rahoittaa ohjelman.
Tutor-toiminnan kautta seurat saavat motivoituneempia valmentajia ja ennen kaikkea lapset saavat harjoittelusta enemmän irti. Seuran oman tutorin kautta hänen osaamisensa leviää myös seuran muiden valmentajien käyttöön. Seura voi myös innostaa jo jalkapalloilun parista vetäytyneitä osaajia takaisin, koska tutor-toiminta ei ole yhtä sitovaa kuin yksittäisen joukkueen valmentaminen.